Informes de Actividades

1er. Informe de Actividades 2014 - 2015
M. en C. Alejandro Jiménez Sastré


3er. Informe de Actividades 2012 - 2013
M. en C. Raúl Guzmán León

Presentacion.pdf
2do. Informe de Actividades 2011 - 2012
M. en C. Raúl Guzmán León
•    Presentación
•    Capitulo 1 Docencia
•    Capitulo 2 Investigación
•    Capitulo 3 Extensión de la Cultura
•    Capitulo 4 Vinculación
•    Capitulo 5 Gestión y Transparencia
•    Anexos1er. Informe de Actividades 2010 - 2011
M. en C. Raúl Guzmán León
•    Presentación
•    Capitulo 1 Calidad
•    Capitulo 2 Pertinencia y Equidad
•    Capitulo 3 Atención Integral del Estudiante
•    Capitulo 4 Internacionalización
•    Capitulo 5 Cultura
•    Capitulo 6 Vinculación
•    Capitulo 7 Administración y Gestión
•    Capitulo 8 Transparencia y Rendición de Cuentas
•    AnexosInformes de Actividades:
4to. Informe de Actividades 2009-2010
3er Informe de Actividades 2008-2009
2do Informe de Actividades 2007-2008
1er. Informe de Actividades 2006-2007

4to. Informe de Actividades 2004 -2005
3er. Informe de Actividades 2003 -2004
2do Informe de Actividades 2002-2003
1er. Informe de Actividades 2001-2002